Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Уеб базирани регистри с база от данни

Сходни презентации


Презентация по темата: "Уеб базирани регистри с база от данни"— Препис на презентация:

1 Уеб базирани регистри с база от данни

2 1. Регистри. Регистрите са предназначени да съхраняват информация определен период от време и при необходимост да се извършва обработка върху тази информация. Уеб базирани регистри са регистри, които за дейността си използват Интернет, за да може все повече информация да се предоставя на хората.

3 Задачи: 1. Заредете сайта на Министерството на образованието, младежта и науката ( 2. Изберете връзката Регистри.

4 3. Намерете информация за вашето училище и проверете дали тя е актуална. 4. Върнете се към частта Регистри и намерете данни за Вашето Свидетелство за завършено основно образование.

5


Изтегли ppt "Уеб базирани регистри с база от данни"

Сходни презентации


Реклама от Google