Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Създаване на формуляри

Сходни презентации


Презентация по темата: "Създаване на формуляри"— Препис на презентация:

1 Създаване на формуляри

2 1. Формуляри Формулярът е обект на база данни, който се използва за въвеждане, редактиране или показване на данни. Създават се по различни начини: Чрез автоматично генериране на избрана таблица; Самостоятелно – в режим на проектиране Form Design; Чрез използване на помощна програма Wizard (Form Wizard); Могат да бъдат допълвани с различни графични елементи.

3 2. Автоматично генериране на формуляр
Избира се конкретна таблица или заявка; Избира се меню Create - инструмент Form; 3 2 1 4

4 3. Създаване на формуляр в режим на проектиране
Избира се меню Create – инструмент Form Design; Отваря се прозорец за проектиране на отчета; Отделните компоненти се добавят и настройват ръчно;

5

6 4. Създаване на формуляр с използване на програма помощник
От меню Create → инструмент Form Wizard

7 Отваря се диалогов прозорец Form Wizard:
Падащ списък Tables/Queries - избира се таблицата или заявката на която правим формуляр; поле Available Fields – полета от избраната таблица или заявка; Избираме кои полета да се включат във формуляра (с бутон >, или всички - с бутон >>). Избраните полета се прехвърлят в полето Selected Fields; Бутон Next за следваща стъпка.

8

9 Избор на изглед за формуляра; Посочва се името на изгледа;
Втора стъпка: Избор на изглед за формуляра; Посочва се името на изгледа; В лявото поле се показва как ще изглежда формулярът; Бутон Next за следваща стъпка.

10 Записва се името на формуляра; Бутон Finish за край;
Трета стъпка: Записва се името на формуляра; Бутон Finish за край; Създаденият формуляр се отваря. В основния прозорец се показва обектът с неговото име.

11

12 5. Редактиране на формуляр
А) промяна на име на поле: Маркира се името на формуляра; От меню Home – инструмент View; От списъка се избира Layout View;

13 Във формуляра се щраква два пъти върху името на полето и се записва новото име

14 Б) допълнителни настройки от лента Design могат да се добавят:
нови полета (Controls); Лого (Logo), заглавие на формуляра (Title), дата и час (Date and Time) От лента Format се настройват шрифт, подравняване, запълване и др.

15 За излизане от режим редактиране:
От меню Home – инструмент View; От списъка се избира Form View.

16 Въпроси и задачи: За какво се използват формулярите?
Какви начини за създаване на формуляри в БД познавате? Опишете процедурата за автоматично генериране на формуляри. Опишете процедурата за генериране на формуляри чрез програма помощник Wizard.

17 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "Създаване на формуляри"

Сходни презентации


Реклама от Google