Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Надграждане на Националната база данни и Интернет приложение към ИС на НСМБР Радослав Станчев 25.04.2017 г.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Надграждане на Националната база данни и Интернет приложение към ИС на НСМБР Радослав Станчев 25.04.2017 г."— Препис на презентация:

1 Надграждане на Националната база данни и Интернет приложение към ИС на НСМБР
Радослав Станчев г.

2 Проведена е обществена поръчка като е избран изпълнител по реда на чл
Проведена е обществена поръчка като е избран изпълнител по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП – събиране на оферти с обява. Изпълнител – „ДЖИСолюшънс“ ЕООД

3 Нова архитектура на ИС към НСМБР

4 Основни функции Подобрен механизъм за създаване, редактиране и администриране на шаблони за обекти на биологичното разнообразие. 2. Създадени шаблони за въвеждане на данни от доброволци; 3.Подобрен механизъм за администриране на потребители на системата. 4. Подобрени и улеснени възможности за публикуване на карти, слоеве и информация в публичният сайт на Интернет приложението. 5. Подобрени възможности за генериране на справки, администриране на места за мониторинг, въвеждане на данни. 6. Подобрени възможности за обмен на данни с външни бази данни -за птиците от БДЗП и Защитените територии и защитените зони в ИАОС

5 Основни функции 7.След стабилизиране на системата Регионалните бази данни постепенно ще отпаднат от приложението. 8.Интегрирана е с мобилното приложение за събиране на данни в полеви условия. 9.Публичен и регистриран достъп. 10. Отстранени са повечето от старите грешки във функционирането на ИС към НСМБР. 11. Следва период на гаранционна поддръжка и отстраняване на всички установени логически и технически грешки.

6

7 Демонстрация


Изтегли ppt "Надграждане на Националната база данни и Интернет приложение към ИС на НСМБР Радослав Станчев 25.04.2017 г."

Сходни презентации


Реклама от Google