Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

АДсървинг и измерване ефективността на онлайн рекламните кампании

Сходни презентации


Презентация по темата: "АДсървинг и измерване ефективността на онлайн рекламните кампании"— Препис на презентация:

1 АДсървинг и измерване ефективността на онлайн рекламните кампании

2 Банерите са качени и се излъчват от сървър на ТРЕТА НЕЗАВИСИМА СТРАНА, което изключва всякаква външна намеса, а и позволява лесното и подробно оценяване, както на отделните банери, така и на различните позиции… Страна Ние излъчваме Чехия ~85% Словакия ~75% Унгария ~70% Полша ~99% БЪЛГАРИЯ ~10%

3 Какво ви дава АДсървингът за всяка онлайн рекламна кампания…
Независим мониторинг Сравними унифицирани критерии при измерването Общи технически изисквания Възможност за наблюдение на цялата кампания от едно място В реално време може да се оптимизира ефективността на дадена кампания Изключително всеобхватна информация за редица показатели, на база на които може да се оцени ефективността на съответната кампания…

4 Реално излъчени импресии Време от импресия до клик
КОЛИЧЕСТВЕНИ измерители Детайлни данни за постигнатото от всеки един банер на всяка една рекламна площадка КАЧЕСТВЕНИ измерители Социодемография на аудиторията на кампанията ПОСТИГНАТИ ЛИ СА ЦЕЛИТЕ на рекламната кампания - Познаваемост на марката/продукта/услугата, склонност към покупка и мн. други Реално излъчени импресии Време за контакт Аудитория Ефективност Време от импресия до клик Рейтинг на банери Обхват (Reach) Рейтинг на позиции

5 КОЛИЧЕСТВЕНИ измерители
Какво измерваме

6 1. gemiusDirectEffect измерва постигнатите количествени параметри.
Рекламодателите могат в реално време да получат информация за следното: На колко потребители е бил показан криейтивa (1000 импресии ≠ 1000 потребители). Колко от тях са проявили интерес и са кликнали върху банера (CTR – Users ≠ CTR – Page Views). Колко от кликналите са отворили целевата страница (Conversion Rate – средностатистически, около 30 % от потребителите не разглеждат целевата страница, защото кликването е било по погрешка). Колко от потребителите са предприели конкретни действия в сайта на рекламодателя, като покупка, попълване на анкета, регистрационна форма, участие в игра или др. (Post Clicks Actions). Платформата следи и интернет потребителите, имали досег с рекламата, които не са кликнали, но впоследствие са посетили целевата страница. (Post View)

7 Виждате данните на едно място, в реално време… …и можете да ги управлявате по време на самата кампания

8 Разглеждане на информацията в
XLS и PDF формат

9 Социо- демографски профил на аудиторията
Какво измерваме Социо- демографски профил на аудиторията

10 Достигнала ли е кампанията до нужната ви целева аудитория?
Как е реагирала на посланието желаната от вас аудитория? Кои сайтове и банери се оказват най-ефективни за аудиторията, която вие таргетирате ?

11 Отражение върху рекламираната марка
Какво измерваме Отражение върху рекламираната марка

12 Достигнати ли са целите, които кампанията си поставя?
Как рекламната кампания е повлияла на бранда/продукта/услугата? Как потребителите са разбрали и запомнили ли са посланието? Какво хората, недостигнати от кампанията, мислят за рекламираната марка/продукт/услуга? Какво се случва с конкурентните марки и продукти?

13 Оценка на уеб частта на кампанията
Влезли в контакт с рекламата Групата на влезлите в контакт с рекламата Разлика в отговорите на въпросниците Контролна група Посетили промоционалния сайт

14 TV Outdoor Post-test Pre-test Press Web

15

16 БЛАГОДАРЯ


Изтегли ppt "АДсървинг и измерване ефективността на онлайн рекламните кампании"

Сходни презентации


Реклама от Google