Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Съдържание: 1.Създаване на база от данни „Курсови задачи” ,съдържаща информация за възложените задания на студентите. 2.Създаване на следните таблици:

Сходни презентации


Презентация по темата: "Съдържание: 1.Създаване на база от данни „Курсови задачи” ,съдържаща информация за възложените задания на студентите. 2.Създаване на следните таблици:"— Препис на презентация:

1

2 Съдържание: 1.Създаване на база от данни „Курсови задачи” ,съдържаща информация за възложените задания на студентите. 2.Създаване на следните таблици: 2.1Групи 2.2.Студенти 2.3.Теми за курсови задачи 2.4.Разпределение на курсовите задачи. 3.Дефиниране в базата от данни необходимите първични ключове,връзки и колони за избор. 4.Въвеждане на данни за 2 групи,6 студенти и 3 теми,разпределени съответно на 1,2 и 3 оценки. 5.Създаване на следните форми: 5.1.Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Групи и Студенти 5.2.Форма с подформа,чрез която се обновяват таблиците Теми за курсови задачи и Разпределение на курсовите задачи 6.Създаване на следните отчети: 6.1.Отчет,предоставящ списък на студентите,който съдържа техните факултетни номера,име и номер на групата. 6.2.Отчет,предоставящ среден успех по теми 7.Създаване на форма,съдържаща командни бутони,чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети.

3 Допълнително са създадени форми и отчети,за по-ясна информация.
1.Създаване на база от данни „Курсови задачи” съдържаща информация за възложените задания на студентите. В този курсов проект е представена една разработка по темата “Курсови задачи” , чрез програмния продукт MS Access. Темата “Курсови задачи” съдържа информация за възложените задания на студенти,въведени с помощта на таблици. Допълнително са създадени форми и отчети,за по-ясна информация.

4 2.Създаване на следните таблици.
  Създаване на следните таблици.   Създаването на таблици става с Create и от там бутон Table.

5 2.1.Създаване на таблица Групи,съдържаща следните данни.
2.2.Създаване на таблица Студенти,съдържаща следните данни. 2.3.Създаване на таблица Теми за курсови задачи,съдържаща следните данни. 2.4.Създаване на таблица Разпределение на курсовите задачи,съдържащи следните данни.

6 3.Дефиниране в базата от данни необходимите първични ключове,връзки и колони за избор.
След изготвянето на всички таблици,въвеждаме първичните ключове,на зададените от задачата ни места.Това става с десен бутон върху таблицата,която сме избрали Design View и се отваря същата таблица,но имаме възможност да я редактираме и да добавим първичните ключове с помощта на този бутон. След въвеждането на всички първични ключове,следва създаването на връзки между таблиците. Натискаме Database Tools,след което бутона Relationships,от където правим връзките една по една с бутона Edit Relationships.

7 4 . Въвеждане на данни за 2 групи,6 студенти и 3 теми,разпределени съответно на 1,2 и 3 оценки.
В създадените четири таблици се въвеждат данни за 2 групи,6,студенти и 3 теми,разпределени съответно на 1,2 и 3 оценки.

8 5.Създаване на следните форми:
5.1.Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Групи и Студенти. За всяка една от таблиците създаваме самостоятелна форма,като това става с Create и после бутон Form,като предварително сме кликнали върху таблицата от която искаме да създадем форма.

9 5.2. Форма с подформа,чрез която се обновяват таблиците Теми за курсови задачи и Разпределение на курсовите задачи. От менюто избираме отново Create,след което бутона Form Wizard,като се отваря нов подпрозорец,в който имаме възможност да изберем коя да ни е главната форма и коя да е подформата.За главна форма избираме Тема на курсови задачи, а за подформа Разпределение на курсовите задачи.

10 6. Създаване на следните отчети
6.1.Отчет,предоставящ списък на студентите,който съдържа техните факултетни номера,име и номер на групата. От менюто избираме Create,след което Report Wizard,като се отваря нов подпрозорец,в който имаме възможност да изберем от коя таблица да се изготви отчета,кои данни да бъдат включени,както и как да бъдат структурирани.За първият отчет използване таблицата Студенти,като включваме данните име и фамилия,факултетен номер и номер на групата.

11 6.2. Отчет,предоставящ среден успех по теми.
За вторият отчет използваме отново бутона Report Wizard,но този път използваме данни от 2 таблици – Теми за курсовите задачи и Разпределение на курсовите задачи,като въвеждаме данните за Наименование на тема и Оценка. Информацията за оценките по теми се прави така,че да бъде средно аритметично.

12 7.Създаване на форма,съдържаща командни бутони,чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети. От менюто Create избираме бутон Blank Form.След което в ляво избираме Design View,за да можем да редактираме създадената от нас форм.Въвеждането на командни бутони става чрез бутона Button,като след избирането му къде да бъде разположен се отваря нов подпрозорец,в който може да изберем дали да се отвори форма или отчет.Също така може да редактираме както визията на бутона,така и да създадем команда с която да се отвори.


Изтегли ppt "Съдържание: 1.Създаване на база от данни „Курсови задачи” ,съдържаща информация за възложените задания на студентите. 2.Създаване на следните таблици:"

Сходни презентации


Реклама от Google