Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

КУРСОВА РАБОТА по Информатика Задание 1 „Университетска библиотека”

Сходни презентации


Презентация по темата: "КУРСОВА РАБОТА по Информатика Задание 1 „Университетска библиотека”"— Препис на презентация:

1 КУРСОВА РАБОТА по Информатика Задание 1 „Университетска библиотека”
КУРСОВА РАБОТА по Информатика Задание 1 „Университетска библиотека”

2 1.Анализ на проблема За по-добра организация на инфомрацията в таблици, отчети и други форми използваме MS Access. При разрешаването на определен проблем е полезно да създадем добре проектирана база данни, поддържаща конретна и структурирана информацията. Базата данни ,която трябва да създадем е свързана със студентската библиотека, съдържаща информация за наличните в нея книги. Базата трябва да съдържа четири таблици, всяка от които има специфично предназначение.

3 2.Описание на базата от данни
Стартира се MS Access от главното меню. В горния ляв ъгъл натискаме Office button и избираме New, след което от дясно се появява File name, т.е. име на файла, където въвеждаме името на базата данни. В нашият случай – „Университеткса библиотека” (ULib) . След това натискаме бутона Create и базат данни е създадена.

4 3.Описание на входните форми:
Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Групи и Студенти Форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Специалности и Студенти. Oтваряме избраната от нас таблица. От полето на Access-Create намираме опция Split Form . Tака създадохме самостоятелни форма за обновяване на таблица Специалности. Новосъздадената форма се отваря от изгледа Form View. По същият начин създаваме форма за Студенти.

5 4.Описание на създадените отчети:
Отчет, предоставящ списък на студентите, които съдържа техните факултетни номера, име и номер на група Отчет, предоставящ общ брой заглавия, общ брой копия и обща стойност на наличните книги в библиотеката

6 5.Създаване на форма, съдържаща командни бутони, чрез които се отварят създадените потребителски форми и отчети Влизаме в Create , където избираме Form design. Намираме Button и извършваме необходимите действия като за формите избираме Form operation ,а за отчетите Report operation.Извършваме необходимите действия и избираме Form View,за да видим дали са изпълнени желаните функции.

7 Проверил: Изготвили: Мария Чакардъкова Фак. № 121110810
Мария Чакардъкова Фак. № Мария Георгиева Фак. № Група 1737,Поток 181 Факултет: Бизнес Факултет Проверил: Гл.ас. А.ПАЛАЗОВ


Изтегли ppt "КУРСОВА РАБОТА по Информатика Задание 1 „Университетска библиотека”"

Сходни презентации


Реклама от Google