Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

МОЛЕКУЛНИ МЕХАНИЗМИ НА ß-АДРЕНЕРГИЧНИТЕ РЕЦЕПТОРИ И НЕЙНАТА РОЛЯ ВЪВ ФАРМАКОЛОГИЧНИТЕ ЕФЕКТИ НА АДРЕНЕРГИЧНИТЕ СРЕДСТВА Виктория Емилова Деянова, Фак.

Сходни презентации


Презентация по темата: "МОЛЕКУЛНИ МЕХАНИЗМИ НА ß-АДРЕНЕРГИЧНИТЕ РЕЦЕПТОРИ И НЕЙНАТА РОЛЯ ВЪВ ФАРМАКОЛОГИЧНИТЕ ЕФЕКТИ НА АДРЕНЕРГИЧНИТЕ СРЕДСТВА Виктория Емилова Деянова, Фак."— Препис на презентация:

1 МОЛЕКУЛНИ МЕХАНИЗМИ НА ß-АДРЕНЕРГИЧНИТЕ РЕЦЕПТОРИ И НЕЙНАТА РОЛЯ ВЪВ ФАРМАКОЛОГИЧНИТЕ ЕФЕКТИ НА АДРЕНЕРГИЧНИТЕ СРЕДСТВА Виктория Емилова Деянова, Фак. номер 35692, г.

2 I. Молекулни механизми на симпатикомиметичното действие

3 Молекулни механизми на симпатикомиметичното действие

4 II. ß- адренергични рецептори

5 III.Фармакологични ефекти на ß-адренергичните средства върху различните органи и системи

6 Ефекти на ß- агонистите върху различните тъкани и органи

7 2. Ефекти на ß-антагонистите
2. Ефекти на ß-антагонистите ß- антагонистите се свързват с ß-рецепторите като блокират частично или напълно свързването им с катехоламините или други ß – антагонисти. ß- антагонистите проявяват селективност към ß1( Аtenolol, Nebivolol) или ß2 рецепторите. Нито еди от известните антагонисти не е абсолютно специфичен за ß1 рецепторите; селективността се постига в зависимост от дозата. Хроничната употреба на ß- антагонисти се свързва с увеличени плазмени нива на VLDL и намалени нива на HDL холестерола, което води до увеличаване риска от ССЗ.


Изтегли ppt "МОЛЕКУЛНИ МЕХАНИЗМИ НА ß-АДРЕНЕРГИЧНИТЕ РЕЦЕПТОРИ И НЕЙНАТА РОЛЯ ВЪВ ФАРМАКОЛОГИЧНИТЕ ЕФЕКТИ НА АДРЕНЕРГИЧНИТЕ СРЕДСТВА Виктория Емилова Деянова, Фак."

Сходни презентации


Реклама от Google