Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Тренажор Съществително име 3 клас

Сходни презентации


Презентация по темата: "Тренажор Съществително име 3 клас"— Препис на презентация:

1 Тренажор Съществително име 3 клас
Мирела Кузманова

2 - + - - 1. Съществителното име отговаря на въпроса...
1. Съществителното име отговаря на въпроса... Какъв? Каква? Какво? Какви? - Какво е това? + Какво прави? Какво правят? - Защо? За какво? -

3 2. Намери съществителното име.
изскочил - скоклив - скок + скача -

4 3. Намери думите с еднакъв корен.
Гост, нагости, гостилница, гостилничар + Веселие, веселяк, есенен, весел - Борба, борец, бор, борят се - Рисунка, рисуват, красива, нарисувал -

5 - - - + 4. Съществителното име означава... Дума Действие на предмета
Признак на предмета - Предмет +

6 5. Ако съществителното име отговаря на въпроса Кой? то означава...
Природно явление - Предмети, вещи - Хора, животни + Оръдия на труда -

7 - + - - 6. В кой род съществителните се членуват с –а, -ът, -я, -ят?
6. В кой род съществителните се членуват с –а, -ът, -я, -ят? ж.р. - м.р. + с.р. - мн.ч. -

8 7. Категориите на съществителното име са…
въпрос - представка и наставка - род и число + време -

9 Как оценяваш своята работа?
Отлични знания! Премини към теста! Имам грешки, необходимо е да си припомня правилата.

10 Кое съществително е от женски род?
русалка + молив - бягат - красива -

11 Кое съществително е от мъжки род?
знаме - земя - ходи - крал +

12 - - + - Кое съществително е от среден род? революция нация пламъче
ария -

13 Кои съществителни са членувани?
Чичо, свят - Луната, полите + Кон, лъч - Татко, дядо -

14 Отбележи формите на думата.
Ходят, ходили, разходят - Светлина, свещ, свят, свети - Градина, градинка, градински, сади - Дом, дома, домове, домът +


Изтегли ppt "Тренажор Съществително име 3 клас"

Сходни презентации


Реклама от Google