Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Немска народна приказка

Сходни презентации


Презентация по темата: "Немска народна приказка"— Препис на презентация:

1 Немска народна приказка
Мишка и слон Немска народна приказка Преразказ

2 е предаване на чужд текст
ПРЕРАЗКАЗЪТ е предаване на чужд текст със свои думи.

3 Мишка и слон Попаднала мишката в дълбока яма. Опитвала се да се покатери нагоре, но напразно. Отчаяла се. Не знаела какво да прави.

4 Видял я слонът. Той подал хобота си,
мишката се изкачила по него и излязла на свобода.

5 След време слонът попаднал в беда.
Хората го вързали с въжета. Искали да го откарат в зоопарк.

6 Мишката се приближила тайно до слона.
Прегризала с острите си зъби въжетата и освободила слона.

7 Попаднала мишката в дълбока яма
Попаднала мишката в дълбока яма. Опитвала се да се покатери нагоре, но напразно. Отчаяла се. Не знаела какво да прави. Отговори устно на въпросите: 1. Къде попаднала мишката? 2. Какво се опитвала да направи? 3. Как се чувствала?

8 Отговори устно на въпросите:
Видял я слонът. Той подал хобота си, мишката се изкачила по него и излязла на свобода. Отговори устно на въпросите: 1.Кой я видял? 2. Как я извел на свобода?

9 Хората го вързали с въжета. Искали да го откарат в зоопарк.
След време слонът попаднал в беда. Хората го вързали с въжета. Искали да го откарат в зоопарк. Отговорете устно на въпросите: 1. Какво се случило със слона след време? 2. В каква беда попаднал той?

10 Мишката се приближила тайно до слона
Мишката се приближила тайно до слона. Прегризала с острите си зъби въжетата и освободила слона. Отговорете устно на въпроса: 1. Как малката мишка му помогнала?

11 Ракажете приказката като си
помагате с картинките 2. 1. 4. 3.

12 Разкажете отново приказката като си помагате с плана
1. Отчаяното мишле. 2. Спасението на мишлето. 3. Слонът в беда. 4. Мишлето спасител.

13 Коя от пословиците е подходяща за край на приказката?
Доброто с добро се заплаща. Неволята ум дава на човека. И слабият може да бъде силен с ума си.

14 Когато преразказваме, предаваме със свои
Не забравяйте! Когато преразказваме, предаваме със свои думи всички основни моменти на текста в тяхната последователност.

15 П Р И Я Т Н А Р А Б О Т А

16 e-mail: lidiq_ganeva@abv.bg
Изготви: Лидия Ганева СОУ ,, Христо Ботев" гр. Разград


Изтегли ppt "Немска народна приказка"

Сходни презентации


Реклама от Google