Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

6клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

Сходни презентации


Презентация по темата: "6клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК"— Препис на презентация:

1 6клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ “ г. “Инвестира във вашето бъдеще” Урок№ 45 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за шести клас Виртуален свят за ученици със специални образователни потребности 1 2 3 6клас изобра- жения въпроси и задачи СОП Филм слайд 1 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

2 Променящият се свят на българина след Първата световна война
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Раздел пети: Промените в българското общество до средата на XX век Урок№ 45 Променящият се свят на българина след Първата световна война начало план на урока 1 2 1. Българите в градовете 2. Техническите новости 3. Гражданското общество 3 изобра- жения въпроси и задачи СОП Филм слайд 2 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

3 1. Българите в градовете A. Нарастване на градовете
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 1. Българите в градовете Урок№ 45 A. Нарастване на градовете След Първата световна война нарастват както жителите на градовете, така и територията им и това се дължи не само на миграцията от селата към градовете, но и на огромния брой бежански маси от македонски, добруджански и тракийски българи, които бягат от останалите под чужда власт земи. В България имигрират и много руснаци, спасили се от болшевишкия терор в Съветска Русия. Поток от около милион нови хора в големите градски центрове създава непознатата до това време жилищна криза, увеличава безработицата, социалните конфликти и придава пъстрота в облика на градовете. начало план на урока 1 2 3 Б. Промяна на облика на градовете Улиците са постлани с павета, оформят се зелени зони, и в Пловдив, Русе, Варна, Шумен и други градове усилено се строят хотели, ресторанти и частни домове. В София израства цял ансамбъл от мащабни сгради, образци на модерна европейска архитектура – Ректората на Софийския университет, Българ- ската академия на науките, Министер- ството на войната, Българската народ- на банка и Съдебната палата. Съдебната палата в София изобра- жения въпроси и задачи СОП Филм слайд 3 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

4 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 2. Техническите новости Урок№ 45 След Балканските войни частните и обществените телефони намират все по-широко приложение, а първата моторна кола е внесена през 1897 г. Създават се специални фирми за покупко-продажба на моторни коли и за превозване на хора Разпространение добива грамофона, през 1930 г. българите виждат първия “говорещ” филм. През ноември 1929 г. стартира Радио София и 30-те години на XX век в живота навлиза и радиото, като 1934 г. се открива Радио Варна и от 1935 г. радиостанциите София, Варна и Стара Загора излъчват предава- ния едновременно като национална мрежа. Техническите новости с по-широки възможности за информация допри- насят за цялостното културно издигане на обществото и за спояването на неговото единство. начало план на урока 1 2 3 В Етнографския музей в Пловдив e изложен един от първите телефони появили се у нас в края на 19 век изобра- жения въпроси и задачи СОП Филм „Тулан“ е фабрика за производство на радио- апарати, основана през 1927 г. в гр. Бургас Грамофон През 1895 г. преодоляването на скоростта от 25 км/ч изглежда невероятно слайд 4 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

5 3. Гражданското общество
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 3. Гражданското общество Урок№ 45 През 20-те и 30-те години на XX в. възникват и се утвърждават множество доброволни сдружения, имащи за цел решаване многобройни проблеми на обществото и отделния човек. Най-характерни са дружествата с благотворителни функции, чиито хуманна задача е да подпомагат хората изпаднали в беда, или намиращи се в неравностойно положение. Женски дружества в големите градове се грижат за сиропиталищата и старческите домове, събират и раздават помощи и безплатни трапезарии. Спортните, туристическите, ловните и риболовните се ползват с голяма популярност. С цел взаимопомощ се сдружават учители, ученици, студенти, учени и дейци на културата. Създават се дружества за борба с тютюнопушенето и различни видове болести. 30-те и 40-те години държавата прави опит да регламентира и контролира финансирането и дейността на дружествата, но гражданското общество като цяло запазва основната си характеристика на коректив на държавната политика. начало план на урока 1 2 3 изобра- жения въпроси и задачи СОП Филм слайд 5 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

6 В Етнографския музей в Пловдив e изложен един от първите телефони
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Урок№ 45 начало план на урока 1 2 3 В Етнографския музей в Пловдив e изложен един от първите телефони появили се у нас в края на 19 век София, движението между джамията “Баня баши” и Халите, бул. Мария Луиза, 30-те години на ХХ век изобра- жения въпроси и задачи СОП Филм слайд 6 София, автомобил Опел в ремонтен гараж “Раковски”, 30-те години “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

7 1. Защо в градовете населението нараства след Първата световна война?
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Въпроси и задачи: 1. Защо в градовете населението нараства след Първата световна война? 2. Как се променя облка на градовете след Първата световна война? 3. Какви технически новости навлизат в живота на българите след Първата световна война? 4. Кои промени най-много ви впечатляват и защо? 5. Кои организации и сдружения са най-ярките представители на гражданското общество след Първата световна война и каква дейност развиват те? Урок№ 45 начало план на урока 1 2 3 изобра- жения въпроси и задачи СОП Филм слайд 7 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

8 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Това вече го знаем След Първата световна война нарастват както жителите на градовете, така и територията им и това се дължи не само на миграцията от селата към градовете, но и на огромния брой бежански маси от македонски, добруджански и тракийски българи, които бягат от останалите под чужда власт земи. В България имигрират и много руснаци, спасили се от болшевишкия терор в Съветска Русия, поток от около милион нови хора в големите градски центрове създава непознатата до това време жилищна криза, увеличава безработицата, социалните конфликти и придава пъстрота в облика на градовете. Улиците са постлани с павета, оформят се зелени зони, и в Пловдив, Русе, Варна, Шумен и други градове усилено се строят хотели, ресторанти и частни домове, а в София израства цял ансамбъл от мащабни сгради, образци на модерна европейска архитектура – Ректората на Софийския университет, Българската академия на науките, Министерството на войната, Българската народна банка и Съдебната палата. След Балканските войни частните и обществените телефони намират все по-широко приложение, а пър- вата моторна кола е внесена през 1897 г. и се създават специални фирми за покупко-продажба на моторни коли и за превозване на хора Разпространение добива грамофона, през 1930 г. българите виждат първия “говорещ” филм, през ноем- ври 1929 г. стартира Радио София и 30-те години на XX в. в живота навлиза и радиото, 1934 г. се открива Радио Варна и от 1935 г. радиостанциите София, Варна и Стара Загора излъчват предавания едновременно като национална мрежа и така техническите новости с по-широки възможности за информация доприна- сят за цялостното културно издигане на обществото и за спояването на неговото единство. През 20-те и 30-те години на XX в. възникват и се утвърждават множество доброволни сдружения, имащи за цел решаване многобройни проблеми на обществото и отделния човек, като най-характерни са дружествата с благотворителни функции, чиито хуманна задача е да подпомагат хората изпаднали в беда, или намиращи се в неравностойно положение. Женски дружества в големите градове се грижат за сиропиталищата и старческите домове, събират и раздават помощи и безплатни трапезарии, спортните, туристическите, ловните и риболовните се ползват с голяма популярност, с цел взаимопомощ се сдружават учители, ученици, студенти, учени и дейци на културата, създават се дружества за борба с тютюнопушенето и различни видове болести, 30-те и 40-те години държавата прави опит да регламентира и контролира финансирането и дейността на дружествата, но гражданското общество като цяло запазва основната си характеристика на коректив на държавната политика. Урок№ 45 начало план на урока 1 2 3 изобра- жения въпроси и задачи СОП Филм слайд 8 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

9 Филм 28.28 мин. - Българският XX век - забавленията на 30 - те години
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Филм мин. - Икономиката на България през 30 - те години на ХX век Урок№ 45 Филм мин. - Българският XX век - забавленията на 30 - те години Филмотека Филм 1.09 мин г. София посреща цар Борис III и царица Йоанна начало Филм 2.04 мин г. Царскатa сватба в България план на урока Филм 5.13 мин г.София-Денят на храбростта 1 Филм 2.42 мин. - София през 40 г. на ХХ век -Архиви 2 Филм 9.32 мин. - ТРЕНЪТЪ Железницата Русе - Варна 44 3 Филм 3.53 мин. - Село Доброславци 20-те години на Xx век. Филм 2.45 мин. - Легендарният борец Дан Колов Филм 2.13 мин г. Създаване на Висшето търговско училище в Свищов изобра- жения въпроси и задачи СОП Филм слайд 9 К р а й “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.


Изтегли ppt "6клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК"

Сходни презентации


Реклама от Google