Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

6клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

Сходни презентации


Презентация по темата: "6клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК"— Препис на презентация:

1 6клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНОЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ “ г. “Инвестира във вашето бъдеще” Урок№ 52 14:41 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за шести клас Виртуален свят за ученици със специални образователни потребности 1 2 3 6клас изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 1 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

2 Българският гражданин
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Раздел шести: България след Втората световна война Урок№ 52 14:41 Българският гражданин начало план на урока 1 2 1. Българите се учат на политика 2. Гражданите в политическия живот 3. Раждането на гражданското общество 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Речник: Инициативна група, граждански движения, “хлебна криза”, жизненото равнище, пазарна икономика, Валутен борд, гражданско общество, асоциация, фондация. Филм слайд 2 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

3 1. Българите се учат на политика
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 1. Българите се учат на политика A. Небивалата активност на обществото Десетилетията на пълна възбрана на лична и обществена ини- циатива събужда небивала активност на обществото и доста остро политическо противопоставяне. Възникват инициативни групи, събират се подписки, органи- зират се протести. Студенти от Софийския университет протестират срещу резул- татите от изборите за ВНС и организират на централния столичен площад палатков лагер, наречен “град на истината”. Урок№ 52 14:41 начало план на урока 1 2 3 Б. Политическата раздробеност Една след друга се появяват мнжество нови по-големи и по- малки партии и граждански движения с политически цели. Заедно с това настъпва отлив от старите тоталитарни организа- ции БСП, ДКМС, ОФ и от новосформирания десен блок СДС. В резултат на политическата раздробеност в 36-о ОНС – депу- татски места печелят само БСП, СДС и движението за права и свободи – партията на етническите турци. Излъченото първо правителство на СДС с министър-председател Филип Димитров просъ- ществува по-малко от година. изобра- жения въпроси и задачи В. Катастрофалното управление на БСП през г. Рязко се влошава икономическото състояние на държавата, фалират банки, гражданите губят спестяванията си, Спекуланти изнасят реколтата от жито и възниква “хлебна криза” (2006 г.) и цената расте. Левът се обезценява, хората обедняват, жизненото равнище спада, ескалира напрежение. речник СОП Филм слайд 3 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

4 2. Гражданите в политическия живот
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 2. Гражданите в политическия живот Урок№ 52 A. Митинги и шествия срещу правителството на БСП Края на 1996 и началото на 1997 г. българските граждани настояват за бързи и радикални реформи на държавния, обществения и частния живот. Обшественото недоволство дава живот на нова коалиция – Обединени демокра- тични сили (ОДС), съставена от СДС, БЗНС и Демократическата партия. ОДС Печелят парламентарните избори и през май 1997 г. излъчват самостоятелно правителство с министър-председател Иван Костов. 14:41 начало план на урока 1 2 Иван Костов 3 Б. По пътя на пазарната икономика Правителството на ОДС е първото което осъществява пълния си 4-годишен мандат и което се заема да изведе страната по пътя на пазарната икономика и финансовата стабилност, чрез налагане системата на Валутен борд. Със законови решения и административни мерки започва преструктуриране на сто- панството, приватизират се предприятия, банки и друга държавна собственост. Започват преобразования в администрацията, съдебната система и здравеопазването. Кабинетът се ползва с доверието и подкрепата на втория демократично избран бъл- гарски президент Петър Стоянов. Петър Стоянов изобра- жения въпроси и задачи В. Управление на правителството начело със Симеон Сакскобурготски Реформите продължават и при правителството с министър-председател Симеон Сакскобурготски ( ) и създаденото от него Национално движение “Симеон Втори” (НДСВ). Политическата и финансовата стабилност успокояват политическите страсти и бъл- гарските граждани все повече се интересуват от своите частни и граждански инте- реси и все по-малко от чистата политика. речник СОП Филм слайд 4 Симеон Сакскобурготски “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

5 3. Раждането на гражданското общество
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. 3. Раждането на гражданското общество Урок№ 52 A. Само политически свободни и икономически независими хора могат да изградят гражданско общество Гражданското общество начева в България с освобождаването на гражда- ните от тоталитарния контрол на комунистическата държава. В началото на 90-те години с демократичните промени българите започват да се отърсват от илюзията, че държавата е длъжна и може да се погрижи за живота им, за техните проблеми и интереси и за бъдещето на децата им. Процесът на създаване на гражданско общество е сложен и труден, тъй като гражданското общество предполага не само наличие на политическа свобода, но и икономически независими от държавата и от нейните институции хора. 14:41 начало план на урока 1 2 3 Б. Все повече българи разбират Че доброто управление, провеждането на реформи и бъдещето на народа зависи от личното им участие. Че демокрацията не е някаква отвлечена идея, а ежедневна борба за отсто- яване на гражданските права и свободи. Че неправителствените организации са колективните представители на гражданското общество. изобра- жения В. Натиск над властите за укрепване на демокрацията и прозрачност на институциите. Сдружения като “Център на независим живот”, “Приятели на деца с увреден слух”, “Воля за живот” и други подпомагат и защитават социалните и гражданските права на деца с физически увреждания, сираци или деца изпаднали в беда. Асоциации работят за укрепване на демокрацията и прозрачност. Много фондации с идеална цел възраждат българската култура. въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 5 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

6 София-град на Истината
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Урок№ 52 14:41 начало план на урока 1 2 3 София-град на Истината изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 6 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

7 1. В какво се изразява активността на българите след голямата промяна?
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Въпроси и задачи: 1. В какво се изразява активността на българите след голямата промяна? 2. На какво се дължи активността на българите след промяната на 10 ноември 1989 г.? 3. Кога и защо се организира на централния столичен площад палатков лагер, наречен “град на истината”. 4. Как се чете абревиатурата БСП? 5. Как се чете абревиатурата СДС? 6. Как се чете абревиатурата ДПС? 7. Как се чете абревиатурата НДСВ? 8. Как се чете абревиатурата ОДС? 9. Кой е министър-председател на първото демократично избрано правителство на СДС? 10. Кой е министър-председател на правителството на ОДС 11. Кой е министър-председател на първото правителство, което осъществява пълния си 4-годишен мандат и извежда страната по пътя на пазарната икономика. 12. Как се нарича икономиката, при която повечето от разпределянето на ресурсите става чрез взаимодействието между продавачи и купувачи на стоки и услуги? 13. Как се нарича система, при която дадена парична единица е конвертируема при фиксиран курс спрямо друга парична единица? 14. Как се нарича кризата в края на 206 и началото на 2007 г. възникнала в резултат на това, че спекул- анти изнасят реколтата от жито? 15. Посочете какво е асоциация и какво е фондация? 16. Защо в България гражданското общество се създава бавно и трудно? 17. Кои са първите граждански действия, защо се организират и какви са последиците от тях? Урок№ 52 14:41 начало план на урока 1 2 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 7 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

8 (от изпълнителната власт).
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Речник: Инициативна група – “Хлебна криза” - Жизнено равнище – Пазарна икономика – Валутен борд – Гражданско общество – Асоциация – Фондация – група хора обединили усилията си за постигане на цели в интерес на обществото Урок№ 52 спекуланти изнасят реколтата от жито и възниква “хлебна криза” (2006 г.). 14:41 степента на развитие и на задоволяване на материалните и духовните нужди на даден народ. начало план на урока икономика, при която повечето от разпределянето на ресурсите става чрез взаимодействието между продавачи и купувачи на стоки и услуги. Тя често се противопоставя по смисъл на плановата икономика, при която икономическите регулации и/или разпределянето на ресурсите се определят централизирано (от изпълнителната власт). 1 2 3 система, при която дадена парична единица е конвертируема при фиксиран курс спрямо друга парична единица. В най-честия случай това означава, че тя е напълно обезпечена с активи в съответната твърда валута. форма на обществото, в която частният интерес и личната сфера на човека са основата на системата от отношения. Частната собственост е материал-ната субстанция на гражданското общество, а свободата - духовната. изобра- жения въпроси и задачи доброволно обединение, съюз. речник СОП организация, създадена чрез дарени средства за благотворителни, научни и други нестопански цели. Филм слайд 8 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

9 Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Това вече го знаем Десетилетията на пълна възбрана на лична и обществена инициатива събужда небивала активност на обществото и остро политическо противопоставяне, възникват инициативни групи, събират се подписки, организират се протести, а студенти от Софийския университет протестират срещу резултатите от избо- рите за ВНС и организират на централния столичен площад палатков лагер, наречен “град на истината”. Една след друга се появяват мнжество нови по-големи и по-малки партии и граждански движения с политически цели и заедно с това настъпва отлив от старите тоталитарни организации БСП, ДКМС, ОФ и от новосформирания десен блок СДС. В резултат на политическата раздробеност в 36-о ОНС – депутатски места печелят само БСП, СДС и движението за права и свободи – партията на етническите турци, а излъченото първо правителство на СДС с министър-председател Филип Димитров просъществува по-малко от година, но е първото което осъществява пълния си 4-годишен мандат и което извежда страната по пътя на пазарната икономика и финансовата стабилност чрез налагане системата на Валутен борд. Законови решения и административни мерки започва преструктуриране на стопанството, приватизират се предприятия, банки, започват преобразования в администрацията, съдебната система и здравеопаз- ването, като кабинетът се ползва с доверието и подкрепата на втория президент Петър Стоянов. Рязко се влошава икономическото състояние на държавата, фалират банки, гражданите губят спестява- нията си,спекуланти изнасят реколтата от жито и възниква “хлебна криза” (2006 г.) и цената расте, а левът се обезценява, хората обедняват, жизненото равнише спада, ескалира напрежение. Реформите продължават и при правителството на Симеон Сакскобурготски ( ) и създаденото от него Национално движение “Симеон Втори” (НДСВ), а политическата и финансовата стабилност успоко- яват политическите страсти и българските граждани все повече се интересуват от своите частни и граж- дански интереси и все по-малко от чистата политика. Гражданското общество начева в България с освобождаването на гражданите от тоталитарния контрол на комунистическата държава, като в началото на 90-те години с демократичните промени българите започват да се отърсват от илюзията, че държавата е длъжна и може да се погрижи за живота им, за техните проблеми и интереси и за бъдещето на децата им. Процесът на създаване на гражданско общество е сложен и труден, тъй като гражданското общество предполага не само наличие на политическа свобода, но и икономически независими от държавата и от нейните институции хора. Асоциации работят за укрепване на демокрацията и много фондации също. Урок№ 52 14:41 начало план на урока 1 2 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 9 “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

10 Филм 11.58 мин. - София 1990- Градът на истината 1 част.
Европейски социален фонд “Инвестира във вашето бъдеще” Оперативна програма развитие на човешките ресурси г. Филм мин. - София Градът на истината 1 част. Урок№ 52 Филм мин. - Място на действието: София(част 1) Филмотека 14:41 Филм 1.10 мин. - изказване за Филип Димитров начало Филм 7.26 мин. - Интервю със Симеон Сакскобургготски - част 1 план на урока Филм мин. - Иван Костов във Всяка неделя 1997 1 2 3 изобра- жения въпроси и задачи речник СОП Филм слайд 10 К р а й “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.


Изтегли ppt "6клас ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК"

Сходни презентации


Реклама от Google