Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

КОНВЕРГЕНТНИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГУЛАТОРИ

Сходни презентации


Презентация по темата: "КОНВЕРГЕНТНИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГУЛАТОРИ"— Препис на презентация:

1 КОНВЕРГЕНТНИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГУЛАТОРИ
НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА АЛЕНА ХРИСТОВА – Нов Български Университет

2 ТЕХНОЛОГИЧНА КОНВЕРГЕНЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧНА КОНВЕРГЕНЦИЯ Възможност за взаимен достъп между съществуващите мрежи и ползване на основните услуги; Възможност за различни мрежови решения за пренасяне на различни видове услуги; Обединяване на потребителските възможности на телефон, телевизия и персонален компютър.

3 ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ
Глобализацията премахва разстоянията, границите за производство на стоки и услуги и тяхното пренасяне; В технологичен план това става възможно чрез конвергенцията на телекомуникации, медии и информационни технологии; Бъдещето: единна универсална мрежа; Същността на конвергенцията налага нови търговски и регулаторни решения и намира проявление в различни сливания и обединения на компании от различни сектори.

4 КОНВЕРГЕНЦИЯ В РЕГУЛИРАНЕТО
Информационното общество и конвергенцията Технологична, икономическа, регулаторна и съдържателна конвергенция; Зелената книга за конвергенцията на Европейската Комисия; Учредяване на единен регулаторен орган; Единен регулаторен орган и конвергентна регулация в медийния сектор;

5 ПЛЮСОВЕ НА КОНВЕРГЕНТНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ
Бърз напредък на конвергенцията в технологиите; Достъпност за операторите; Избягване на повтарящи се дейности; По-добро вътрешно сътрудничество; Регулаторна яснота и ефективност; Връзка между пренос и съдържание.

6 МИНУСИ НА КОНВЕРГЕНТНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ
МИНУСИ НА КОНВЕРГЕНТНИТЕ РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ Достъпност за операторите; Различна регулаторна експертиза; Отдаване на различни цели; Опасност от доминиране; Защита на обществения интерес.

7 КОНВЕРГЕНТНИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГУЛАТОРИ
Италия (AGCOM) : Обща законодателна рамка; Смесено финансиране; Гъвкавост в регулирането; Финландия (FICORA) : Единната регулация обхваща въпросите на електронните комуникации, медиите и услугите на информационното общество.

8 КОНВЕРГЕНТНИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГУЛАТОРИ
Швейцария (BAKOM) Нов регулаторен орган, обединяващ функциите на Федералния офис по телекомуникации, Независимата комисия по жалбите и Комисията по комуникации; Великобритания (OFCOM) 2003 г. се създава единен независим регулаторен орган за цялата комуникационна индустрия с компетентност както по отношение на съдържанието, така и по отношение на инфраструктурата в комуникационния сектор. Основните области, в които действа OFCOM са защита интересите на потребителите чрез стимулиране на конкуренцията и защита на комуникационните интереси на обществото като цяло.

9 КОНВЕРГЕНТНИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГУЛАТОРИ
Испания (CMT) Телекомуникационната пазарна комисия - СМТ е независим орган, чието основно задължение е да гарантира съществуването на ефективна конкуренция на телекомуникационния пазар и на пазара на аудиовизуални и интерактивни услуги. Ирландия (ComReg) Единният регулаторен орган обединява телекомуникациите и радио и телевизионния сектор.

10 КОНВЕРГЕНТНИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГУЛАТОРИ
Австрия (RTR) 2001 г. - предложени законодателни промени с цел създаването на единен регулатор за телекомуникациите и медийния сектор. Възприетата по-късно регулаторна структура предвижда три органа – RTR, ТКК и KommAustria. Телекомуникационният регулатор RTR е натоварен със задачата да следи и отговаря за конвергенцията на медиите и телекомуникациите.

11 КОНВЕРГЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ
В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА Босна и Херцеговина г. Комуникационна Регулаторна Агенция; Словения Телекомуникационна и броудкастинг агенция; Полша – 2005 г. Агенция за електронни комуникации.

12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Цифровите технологии водят до сериозни промени на пазара на услуги: ТК оператори насочват вниманието си към радио и телевизионния пазар; Радио и телевизионните оператори се ориентират към електронната търговия; Доставчиците на Интернет услуги предлагат радио и телевизионни програми; Разнообразието на съдържанието налага икономическата и съдържателна регулация да вървят ръка за ръка; Все повече европейски страни се ориентират към новите предизвикателства – конвергентни регулаторни органи.

13 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


Изтегли ppt "КОНВЕРГЕНТНИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГУЛАТОРИ"

Сходни презентации


Реклама от Google