Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Форматиране на клетки.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Форматиране на клетки."— Препис на презентация:

1 Форматиране на клетки

2 1. Форматиране на клетка (или клетки)
Маркираме клетка (или клетки); Избираме от меню Format > Cells…(Форматиране > Клетки); Форматира символи Форматира рамките на таблицата Подравнява и обединява клетки Запълва клетките с цветове или шарки Типа на информацията в клетката Защита

3 2. Подравняване (Alignment)
По хоризонтал: по подразбиране, ляво, център, дясно, запълване, двустранно Извиване на текст По вертикала: горе, център, долу, двустранно Многоредов текст Автоматично фиксиране на текст спрямо клетката Сливане на клетки

4 3. Форматиране на символи
Избор на стил Избор на шрифт Избор на размер Подчертаване Избор на цвят Избор на ефект Резултат от форматирането

5 4. Форматиране рамките на таблицата
Прилагане или изчистване на формата Стил на рамката Частично прилагане или изчистване на формата Цвят на рамката

6 5. Запълва клетките с цветове или шарки (Pattern)
Цвят за запълване на клетката Избор на шарка Избор на цвят на шарката


Изтегли ppt "Форматиране на клетки."

Сходни презентации


Реклама от Google