Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Думите в речта Упражнение.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Думите в речта Упражнение."— Препис на презентация:

1 Думите в речта Упражнение

2 Запишете в колонка названията на предметите и животните, които виждате на картинките. Какви части на речта са те? Съществителни имена

3 Първа група: подходящи прилагателни имена
Добавете: Първа група: подходящи прилагателни имена Втора група: подходящи глаголи

4 Прочетете текста Агрегатното състояние на млякото
Зимъс млякото ми на балкона беше станало на буца твърда. В тенджера го слагам на котлона да възври, обаче то не мърда. Тъкмо в банята ще се измия, а след банята ще ям попара. Връщам се но сварвам поразия – млякото ми станало на пара.

5 Тъй открих, че всяко мляко бива
твърдо, течно и газообразно, а това, в което се налива, бива пълно или празно. Първа задача: Отворете УТ на стр.18. Подчертайте съществителните имена в текста.

6 Проверете вярно ли сте работили:
зимъс, млякото, балкона, буца,тенджера, котлона, банята, попара, поразия, пара Открийте себе си!

7 Втора задача: Препишете първите четири прилагателни имена от текста и определете рода и числото им. Изберете четири глагола от първите четири стиха и променете числото им. Ами сега!

8 Браво!

9 Разпределете думите в трите колонки. Свържете ги в изречения
Разпределете думите в трите колонки. Свържете ги в изречения. младите, вятър, дървета, силен, буря, се прегънаха, страшна, излезе, разрази се Прилагателни Съществителни Глаголи имена имена вятър дървета буря се прегънаха излезе разрази се младите силен страшна

10 Проверете правилно ли сте написали изреченията.
Излезе силен вятър. Разрази се страшна буря. Младите дървета се огънаха.

11 Допълнете пропуснатите букви в думите и ги препишете в УТ на стр.19
Бодли_ко Тарале_, тарале_, щом поискаш да го _преш, той бодлите мигом _вива и в едно к_лбо се _крива. И оттам с око поглежда и нарежда: -Стой, да се не уб_одеш, аз съм, драги, тарале_

12 Работихте много добре! Домашна работа: УТ стр.19 зад.3


Изтегли ppt "Думите в речта Упражнение."

Сходни презентации


Реклама от Google