Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Дейността на НЦЗПБ в контрола на инфекциите за опазване на общественото здраве Т.Кантарджиев.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Дейността на НЦЗПБ в контрола на инфекциите за опазване на общественото здраве Т.Кантарджиев."— Препис на презентация:

1 Дейността на НЦЗПБ в контрола на инфекциите за опазване на общественото здраве
Т.Кантарджиев

2

3 Теми на презентацията Ваксинации Морбили Коклюш СПИН Туберкулоза
Антибиотична стратегия и ВБИ Инфекции предавани с храни Зооантропонози с епидемичен потенциал

4 Брой имунизирани и имунизационен обхват (%) през периода 2011-2017 г.
Имунизационен обхват Имунизация срещу Брой имунизирани и имунизационен обхват (%) през периода г. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Туберкулоза (новородени) 63 231 (97,0) 61 628 (97,2) 62 844 (96,7) 59 970 (95,8) 60 279 (96,2) 58 593 Вирусен хепатит тип Б 61 827 (95,4) 59 708 (95,2) 57 159 (95,0) 49 756 (91,6) 60 307 (91,1) 57 801 (91,9) Дифтерия, тетанус, коклюш 61 687 (95,3) 59 120 (94,9) 51 727 (87,6) 58 029 (90,7) 59 271 (92,1) 58 779 (92,3) Полиомиелит 58 029 Хемофилус инфлуенце тип б 48 845 (82,7) 55 711 (87,1) 58 824 58 677 Пневмококови инфекции 59 727 (93,5) 57 691 (93,7) 53 875 (91,7) 55 004 (90,4) 54 423 (90,3) 54 760 (91,3) МПР (на 13 месеца) (на 12 години) 63 358 61 477 (95,1) 57 167 (93,2) 56 806 (91,5) 56 935 59 377 (93,8) 63 535 (94,0) 59 578 54 889 (88,6) 56 932 (86,9) 57 572 (88,3) 61 739

5 Детски паралич/дифтерия
Година 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Обхват (%) 95,3 95,5 87,6 90,7 92,1 92,3

6 Реимунизации полио/дифтерия
Години 2012 2013 2014 2015 2016 2017 І реимунизация (16 месеца) Подлежащи 64 934 62 988 59 265 57 107 70 526 64 383 Обхват (%) 93,6 94,3 78,0 65,1 89,6 92,7 ІІ реимунизация (6 години) 70 310 68 710 69 984 85 514 99 280 72 237 93,8 93,3 62,0 49,4 89,2 90,8

7 Морбили Безпрецедентно разпространение в ЕС през 2016-2018г
България е единствената страна в ЕС, която успя през 2017 да ликвидира вносно огнище от морбили

8 Брой на докладвани случаи коклюш/ 100000, EU/EEA, 2015

9 Изводи за ваксинациите
Осигуряване на ритмично снабдяване с ваксини за постигане 95% обхват Изследване за серопревалентност Успешни програми за ваксиниране с препоръчителни ваксини със заплащане от обществени средства Оптимизиране на добрата практика за дестрибуция

10 СПИН

11 ХИВ инфекцията в България през 2017 г.
Кумулативен и годишен брой на диагностицираните HIV-инфекции

12 ХИВ инфекцията в България през 2017 г. покриване на нуждите от АРТ
91%

13 ХИВ 2017: eфективност на лечението и мониторинга

14 ХИВ инфекцията в България през 2017 г.
Нарастване на броя пациенти на АРТ по градове, 2017 Движение на пациентите на АРТ

15 Покриване на нуждите от АРТ: колко бързо?
207 241 2016 2017

16 Туберкулоза

17

18 Антибиотици

19

20 Антибиотична консумация в извънболничната помощ – ЕС , 2016 г.

21 Антибиотична консумация в болниците–ЕС, 2016 г.

22 Консумация на пеницилини (ATC group J01C) в болничния сектор – ЕС, 2016 г.

23 Консумация на Цефтриаксон в болничния сектор – ЕС, 2016 г.
DDD per 1000 inhabitants and per day to < to < to < to < to

24 Klebsiella pneumoniae: резистентност към третогенерационни цефалоспорини

25 Escherichia coli: резистентност към третогенерационни цефалоспорини

26 Зооантропонози с епидемичен потенциал

27

28 Пример за успешно участие в Международна схема за външен качестен контрол за диагностика на високо патогенни бактериални причинители Успеваемост 100%

29 Антракс

30 Туларемия

31 Бруцелоза 2015-2016 50 km Eurosurveillance
Emerging Infectious Diseases

32 Заключение Ваксинации СПИН Туберкулоза Антибиотична стратегия и ВБИ
Зооантропонози с епидемичен потенциал Взривове от хранителни инфекции


Изтегли ppt "Дейността на НЦЗПБ в контрола на инфекциите за опазване на общественото здраве Т.Кантарджиев."

Сходни презентации


Реклама от Google