Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Файлов трансфер.

Сходни презентации


Презентация по темата: "Файлов трансфер."— Препис на презентация:

1 Файлов трансфер

2  1. Пренасяне на файлове Между локалния компютър на потребителя и друг компютър в мрежата. Чрез протокола FTP – File Transfer Protocol; Изисква компютър, свързан в мрежа с инсталирана програма, която е FTP-клиент и име или адрес на отдалечен компютър, готов да изпълнява програма, която е FTP-сървър.

3 2. Термини Download (запиши от) – използва се при прехвърляне на файл от друго място на своя компютър; Upload (запиши върху) – за записване на файл от свой компютър на друго място. Host (домакин) – компютърът, който изпълнява ролята на сървър.

4 3. Видове софтуер за трансфер
Фриуеър (Freeware) – софтуер за свободно ползване, без да е необходимо заплащане Шеъруеър (Shareware) – софтуер, който може временно да се използва безплатно. Демонстрационни версии – някои автори на шеъруер предлагат непълни (демонстрационни) версии на своите продукти и такива, които след изтичане на срока се самоунищожават или предизвикват сериозни щети в компютъра на неизрядния потребител.

5 Бета версии – такива програми се предлагат в Интернет, когато са в още незавършен вид и се предоставят за тестване от страна на потребителите. След получаване на информация за възникналите грешки, те могат да бъдат поправени. Open Source – програмите с такъв лиценз могат да бъдат не само ползвани безплатно, но и да бъде променян кода им, след което отново да бъдат разпространявани.

6 4. Протоколът BitTorrent
BitTorrent (Торенти) е отворена технология за разпространение на пакети от файлове, посредством напречни връзки (т.н. peer-to-peer, P2P).


Изтегли ppt "Файлов трансфер."

Сходни презентации


Реклама от Google