Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Файлова структура и организация на данните

Сходни презентации


Презентация по темата: "Файлова структура и организация на данните"— Препис на презентация:

1 Файлова структура и организация на данните
инж.Елена Гълбачева

2 1. Структуриране на информацията
А) Файл - Съвкупност от данни, съхранявани под едно име - При създаването си файловете се намират в оперативната памет, а после се записват на някакъв носител

3 Б) Означаване на файлове Име.разширение
Име – последователност от 1 до 255 символа (букви, цифри, долно тире) Разширение – от 3 символа – подсказва в коя програма е създаден файла и от какъв тип е Не се използват служебните символи: “ ; ( ) [ ]{ }/ \ + = $ % ' ~ ` ! ( ) ^ # &

4 Примери *.doc – документ от Word *.xls – документ от Excel *.exe – файл, който стартира програма *.jpg – графични изображения *.mdb – бази от данни

5 в) Папка (folder) Определено място върху дисков носител на информация, в което могат да се поставят файлове и други папки

6 2. Организация на данните чрез My Computer

7 3. Организация на данните чрез Windows Explorer
Start  Programs  Accessories  Windows Explorer Или десен бутон на мишката върху My Computer, от контекстното меню избираме команда Explore

8 4. Действия с файлове и папки
А) Създаване и изтриване на папка Именуваме новата папка

9 Изтриване – Delete: От меню Organize – Delete; От контекстно меню на обекта Потвърждение за изтриване – бутон Yes.

10 Б) Преместване и копиране на папки и документи:
Clipboard – област от паметта за временно съхраняване на последния копиран или изрязан обект; при изключване на компютъра тази памет се изчиства Clipboard

11 Копиране / Преместване - Copy / Cut

12 Organize  Copy или Organize  Cut
Отворете папката, в която се намира документът; Отворете папката, където ще копирате или премествате; Маркирайте документа и изберете Organize  Copy или Organize  Cut Преминете в папката, където ще поставяте документа и изберете Organize  Paste

13 5. Recycle bin Изтривайки обект от твърдия диск, той се премества в Recycle Bin; Обектите, които се намират в Recycle Bin, могат да бъдат възстановени; Изтрити обекти от дискета или флаш памет, не могат да се възстановят;

14 6.Инструменти за търсене на информация
Find (Search) Задават се критерии за търсене: Какво и къде да се търси; Дата на модификация; Име и разширение или част от тях: *.doc - всички файлове с посоченото разширение; Spisak.* - всички файлове с посоченото име; Р*.* - всички файлове с име, започващо с р;

15 Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "Файлова структура и организация на данните"

Сходни презентации


Реклама от Google