Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Клуб “БАЛКАНИТЕ - ШАРЕНА ЧЕРГА”

Сходни презентации


Презентация по темата: "Клуб “БАЛКАНИТЕ - ШАРЕНА ЧЕРГА”"— Препис на презентация:

1 Клуб “БАЛКАНИТЕ - ШАРЕНА ЧЕРГА”
ПРОЕКТ BG051PO „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Клуб “БАЛКАНИТЕ - ШАРЕНА ЧЕРГА” Ръководител: Мариана Долапчиева ИД – 19

2 ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

3 ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

4 БАЛКАНИТЕ – Шарена черга
ПРОЕКТ BG051PO „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз БАЛКАНИТЕ – Шарена черга


Изтегли ppt "Клуб “БАЛКАНИТЕ - ШАРЕНА ЧЕРГА”"

Сходни презентации


Реклама от Google