Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе

Сходни презентации


Презентация по темата: "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"— Препис на презентация:

1 Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе
Урок№ 10 начало план на урока Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе Електронен учебник по история и цивилизация за девети клас 1 2 3 4 изобра- жения речник изобра- жения изобра- жения Филм 9клас слайд 1 Математическа гимназия “Баба Тонка” - Русе, 2014 / 2015, Иван Зартов

2 “Прераждането” на Византия
Раздел втори: Византия и България през Ранното Средновековие 09:11 Урок№ 10 “Прераждането” на Византия начало план на урока 1 2 1. Византия по времето на император Ираклий ( ) 2. Арабската експанзия 3. Иконоборството 3 4 изобра- жения Речник: тема, стратег, стратиоти, елинизация, иконоборство, Синодик в Неделята на Православието, византийски универсализъм. речник изобра- жения изобра- жения Филм слайд 2

3 1. Византия по времето на император Ираклий (610-641)
A. Византия - перси, авари и славяни Персите завлядяли Месопотамия, Сирия, Палестина, Ерусалим (614). От северозапад нахлуват аварите, а славяните се заселват Балканите. Първо са отблъснати аварите с помоща на съюзниците си, а през 627 г. са разгромени персите и върнати всички отнети територии. Урок№ 10 начало план на урока 1 2 3 Б. Военно-административна реформа Административни области– теми начело със стратег, който държи военната и гражданската власт. Нова войска от стартиоти (войници – земеделци), получаващи държавна земя срещу военна служба. 4 изобра- жения В. Процесът на елинизация Гръцкият език станал официален, Императора станал василевс. речник изобра- жения изобра- жения Филм Най-голямото териториално разширение на Византия при Юстиниан I, ок.550 г. слайд 3

4 2. Арабската експанзия A. Териториалните загуби през VII век
От арабите – Сирия, Палестина и Египет От славяни и българи – създаване на българска държава Урок№ 10 начало план на урока Б. Помощта на Тервел за обсадения Константинопол 718 г. 1 2 3 4 изобра- жения речник изобра- жения изобра- жения Филм слайд 4

5 3. Иконоборството – период от византийската история ( ) през който са унищожавани иконите и се преследват тези, които ги почитат. Урок№ 10 начало A. Причини - засилване мощта и богатството на църквата. план на урока Б. Етапи: Първи етап – при императорите Лъв III Сириец ( ) и Константин V Копроним – девет похода срещу България; При Ирина ( ) временно се възстановява иконопочитането; Втори етап – Умерено иконоборство ( ); Възстановяване на култа към иконите, съюз между църквата и държавата. 1 2 3 4 изобра- жения Синодик в Неделята на Православието – документ, който възстановява култа към иконите. Той е прочетен на 11 март 834 г. и оттогава се чете във всички православни храмове в Първата неделя на Великия пост, наречена Неделя на Православието. речник изобра- жения В. Последици Църквата е подчинена на държавата; Напрежение във Византия; Oтдалечаване от западните държави. изобра- жения Филм слайд 5

6 6 слайд Урок№ 10 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник
Филм слайд 6

7 Урок№ 10 начало план на урока 1 2 3 4 Миниатюра от Манасиевата летопис, ХІV в.: Разрушение на църква по повеля на император Константин V Копроним. изобра- жения речник изобра- жения изобра- жения Филм слайд 7

8 Синодик в Неделята на Православието –
Речник: Тема – Стратег - Стратиоти – Елинизация - Иконоборство – Синодик в Неделята на Православието – Византийски универсализъм - военно-административна област във Византия между 7 и 15 в. Урок№ 10 през X-XI в. съвместява функциите на военачалник с управление на военно-административна област. Подчинен е на императора. начало план на урока селяни във Византия получили от държавата наследствени поземлени участъци, които обработват за да се издържат и са обвързани с изпълнение на воински задължения. 1 2 3 4 влияние на елинската култура върху самобитната култура на друг народ. период от византийската история ( ) през който са унищожавани иконите и се преследват тези, които ги почитат. документ, който възстановява култа към иконите. Той е прочетен на 11 март 834 г. и оттогава се чете във всички православни храмове в Първата неделя на Великия пост, наречена Неделя на Православието. изобра- жения речник изобра- жения изобра- жения Филм терминът произлиза от латински и означава "всеобщ". Във Византия е концепция за налагане на единен ред върху основата на християнството. слайд 8

9 9 слайд Урок№ 10 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник
Филм слайд 9

10 10 слайд Урок№ 10 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения речник
Филм слайд 10

11 11 Филмотека: слайд Урок№ 10 начало план на урока 1 2 3 4 изобра-
жения речник изобра- жения изобра- жения Филм слайд 11

12 12 Бележки: слайд Урок№ 10 начало план на урока 1 2 3 4 изобра- жения
речник изобра- жения изобра- жения Филм слайд 12


Изтегли ppt "Mатематическа гимназия “Баба Тонка” - Русе"

Сходни презентации


Реклама от Google