Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 4 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Пазари, пари и печалба. Новата икономика
Раздел: Началото на Новото време (XVI - XVII в.) Урок № 4 Пазари, пари и печалба. Новата икономика начало план на урока 1 2 3 1. Търговските пътища 2. “Революцията на цените” и социалните промени 3. Градовете – двигатели на прогреса 4. Документи запомни изобра- жения изобра- жения Речник: “Революция на цените”, Триъгълната търговия”, социална мобилност. Филм слайд 2

3 1. Търговските пътища A. Икономическито издигане на Западна Европа
Ренесансът и Великите географски открития слагат начало на промени, които водят до икономическото издигане на Западна Европа. Населението на Европа нараства и към 1600 г. е около 100 млн. души. Увеличаването на хората означава увеличаване на потребителите и търговията отбелязва огромен скок, а държавите повече приходи от данъци и митнически такси. Урок № 4 начало план на урока 1 2 Б . Центъра на европейската икономика се премества В резултат на османските завоевания в Югоизточна Европа и откриването на Новия свят центъ- рът на европейската икономика се премества от Средиземноморието към атлантическите държави като Испания, Франция, Англия и Нидерландия. Традиционните средиземноморски сили Венеция и Генуа западат, които са допълнително изто- щени от морските войни с османците. Европейският търговски обмен се средоточва в градовете на Нидерландия (дн.Белгия и Холандия). 3 В. Отворена капиталистическа икономика На мястото на старата затворена средновековна икономика идва новата отворена капиталистическа икономика на Модерната епоха, основавана на все по-разширяващи се търговски контакти, на специализация на производството към нуждите на разрастващия се пазар. Произведеното в Англия сукно се транспортира и боядисва в Нидер- ландия, където е по-евтино, отколкото в Лондон. Около пристанищата на Амстердам и Антверпен се оформят специализирани райони за прера- ботка на суровини. Новите пазарни отношения издигат търговските слоеве. запомни изобра- жения изобра- жения Филм слайд 3

4 2. “Революцията на цените” и социалните промени
A. Увеличаване на благородните метали в Европа Oт средата на XVI в. цените на стоките започват стабилно да нарастват, защото половин век след началото на Великите географски открития количеството на благородните метали в Европа се увеличава зна- чително, а количеството на стоките и храните почти не се променя. Така за едни и същи стоки се предлагат все повече пари. Този скок на цените на всички стоки е наречен “революция на цените”. Например цената на пшеницата във Франция през 1600 г. е седем пъти по-висока отколкото един век по-рано. Урок № 4 начало план на урока 1 2 3 Б. Промени в тежеста на социалните групи Поскъпването на стоките се отра- зява на общественото равновесие и води до промяна на тежестта на различните социални групи. Рицарското съсловие, което не разбираот търговия, обеднява и запада, докато банкерите и тър- говците, управляващи финан- сите, трупат огромни състояния от морска търговия. запомни изобра- жения изобра- жения В. Социалната мобилност Разширяването на паричната икономика насърчава социалната мобилност – възможността човек да се придвижва нагоре и надолу по обществената стълбица. Този процес е особено видим в Англия и Нидерландия, където ролята на търговската буржоазия се засилила, а с нея и проникването на капитализма. Филм слайд 4

5 3. Градовете – двигатели на прогреса
A. Основа за оформянето на нациите и държавите От началото на XVI в. градовете в Европа започват да изпълняват важна обществена и социална роля. Те обединяват иначе разпокъсаните селски общности. Мрежа от градове свързва тези общности в едно цяло и създава основа за оформянето на нациите и на държавите - техните политически организации. Урок № 4 начало план на урока 1 Б. Нови пазарни отношения и нова цивилизация Градовете съсредоточават произведеното от селските околности и на свой ред разпространяват стоки и услуги в селата. Те стават център на нови пазарни отношения и в крайна сметка на цивилизация. Примери за това са нидерландските градове Амстердам и Антверпен, като средища на търговия и занаяти, те имат голямо население и са център на най-гъсто населената част в Европа. Антверпен наброява над жители и през XVI в. в приста- нището му акостират над 200 кораба годишно. Изглед от Амстердам 2 3 В. Космополитност и нарастване на населението Колониалните богатства и търговският обмен превръщат градовете в пъстра смесица от хора, говорещи различни езици и различни религии. През 1500 г. само 4 града в Западна и Централна Европа имат население над , а към 1600 г. те вече са осем. запомни Антверпен преживява своя „Златен век“ на въз-ход и богатство през 16 в.  изобра- жения изобра- жения Г. Новия политически климат XVI в. на преден план в икономическия и обществения живот на Западна Европа излизат градовете. В тях свободното предприемачество процъфтява наред с новия политически климат на недоволство от феодалния ред и корумпираната църковна организация. Усеща се духът на промяната в света на вярата, която предстои да рзтърси из основи западноевропейското общество. Филм слайд 5

6 4. Документи . Триъгълната търговия 1 2 3 слайд 6 Урок № 4 начало
план на урока 1 2 3 запомни Триъгълната търговия изобра- жения изобра- жения Филм слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
1. Определете причините за изместването на европейския икономически център от Средиземноморието към Атлантическия басеин. 2. Характеризирайте особеностите на капиталистическата икономика през Ранното ново време, като дадете примери. 3. Изяснете явлението “революция на цениете” – причини, същност, социални последици. 4. Обсъдете различията между градовете от 16 в. и средносековните градове в Западна Европа. 5. Дискутирайте дали богатството натрупано от търговия с роби и от робски труд е в съзвучие с морала и етиката на епохата. Урок № 4 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения Филм слайд 7

8 Въпроси и задачи: 1. А 2. В 1 2 3 Слайд 8 Урок № 4 начало план на
урока 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google