Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Информационна кампания на Министерството на финансите

Сходни презентации


Презентация по темата: "Информационна кампания на Министерството на финансите"— Препис на презентация:

1

2 Информационна кампания на Министерството на финансите
ИНСТИТУТ ЗА МАРКЕТИНГ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Изследване на готовността и информираността за усвояването на структурните фондове (бенефициенти и журналисти)

3 Параметри на изследването
Възложител на изследването Министерство на финансите Реализация на изследването MБМД КОНСУЛТИНГ ЕООД тел , Интернет адрес: Електронна поща: Период на провеждане – г. Обем на извадката 302 интервюта с представители на бизнеса; 100 интервюта с представители на НПО; 100 интервюта с представители на местната власт; 100 интервюта с журналисти; 100 интервюта с представители на консултантски организации; Метод на формиране на извадката Случайна извадка Метод на регистрация на информацията Пряко индивидуално интервю по местоработата на респондентите

4 Очаквания към усвояване на еврофондовете

5 Трудности при усвояването на еврофондовете

6 Дял на положителните оценки за готовността за усвояване на еврофондовете
Бенефициенти Журналисти Местни власти 65% 37% НПО 61% 59% Бизнес 39% 57%

7 Намерение за кандидатстване за структурните фондове

8 Предпочитани сфери за кандидатстване
Бизнес - земеделие Консултанти – земеделие НПО – образование Местни власти - регионално развитие Сред посочилите “категорично да” Бизнес - строителство НПО – социална дейност Местни власти – социална дейност и регионално развитие Сред посочилите “по-скоро да”

9 Дялове на организациите, неразполагащи със специалисти, подготвени за работа със структурните фондове

10 Желание за ползване на консултанти при разработване на проекти

11 Търсили информация за структурните фондове

12 Необходима информация във връзка със структурните фондове на ЕС
Бизнес възможности за финансиране; механизми за кандидатстване; Неправителствени организации Местни власти критерии за кандидатстване; Журналисти разработване на проекти;

13 Най-предпочитани източници за информация
Интернет Държавни институции Специализирани издания Евро – инфо центрове Семинари, обучения Бенефициенти Медии Журналисти

14 Ползване на сайта www.eufunds.bg

15 ИНСТИТУТ ЗА МАРКЕТИНГ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Информационна кампания на Министерството на финансите ИНСТИТУТ ЗА МАРКЕТИНГ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Изтегли ppt "Информационна кампания на Министерството на финансите"

Сходни презентации


Реклама от Google