Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Глобалният Дневен ред на градовете и регионите

Сходни презентации


Презентация по темата: "Глобалният Дневен ред на градовете и регионите"— Препис на презентация:

1 2015+ - Глобалният Дневен ред на градовете и регионите
Глобалният Дневен ред на градовете и регионите ……………………. ……………………

2 Глобалният дневен ред на градовете и регионите
2005 г. – градовете и регионите се включват в определянето на Целите на хилядолетието на ООН и глобалния Дневен ред; участват повече от 1000 малки и големи града и региони от целия свят; активно участват и техните асоциации и обединения; местното самоуправление постепенно се превръща в крайъгълен камък на устойчивото развитие; През 2010 Световната организация на местните власти публикува доклад „Осем начина за промяна на света“, в който очертава градската устойчивост като ключова за световното развитие;

3 Глобалният дневен ред на градовете и регионите
През юни 2012 г. повече от 250 местни и регионални власти и техни обединения участват в Световната конференция за устойчиво развитие в Рио де Жанейро; Приемат се основните принципи на устойчивото градско развитие и връзката му с глобалния Дневен ред: засилване на многостепенното управление; „устойчивите градове“ се включват като отделна цел в цялостното устойчиво развитие; културата се включва като част от устойчивото развитие; обогатяване на нормативните и финансовите механизмите на местното и регионално самоуправление; градовете и регионите стават „хъбове“ за зелено развитие; Конференцията в Рио е първата стъпка към Habitat III – следващия етап на програмата на ООН за градско развитие;

4 Глобалният дневен ред на градовете и регионите
През 2012 г. Президентът на Световната организация на местните власти и кмет на Истанбул д-р Кадир Топбаш е поканен за член на Конференцията на лидерите (High- level panel), проведена по инициатива на Генералния секретар на ООН Бан Ки Мун за определяне на основните насоки на глобалния Дневен ред 2015+; конференцията приема доклад с препоръки към всички държави, в който определя на местните власти „критична роля в новото глобално партньорство“; призовава се да не се противопоставя „градско“ и „селско“ развитие, а да се даде възможност на всички местни общности да определят сами своите приоритети и изпълняват своите цели в зависимост от спецификата си, включвайки в това колкото се може повече партньори;

5 Глобалният дневен ред на градовете и регионите
През 2013 г. с участието на Световната организация на местните власти се създава Работната група за глобално градско развитие (Global Task Force), която си поставя за цел да обедини устойчивото развитие, Дневният ред 2015+, програмата Habitat III, климатичните промени, намаляване на рисковете и превенция, както и нови механизми за финансиране; Работната група работи в тясно сътрудничество с Програмата на ООН за развитие (UNDP), провежда срещи за „национален диалог„ в 13 държави с 4200 участника, както и 3 глобални и 6 регионални срещи с повече от 1000 участника, провежда непрекъснати консултации с много специалисти и политици. Работната група подема и кампания за създаването на самостоятелна „Цел за устойчиво градско развитие“ като част от Глобалния дневен ред“, а именно Цел 11 - „градовете и всички населени места да станат приобщаващи, сигурни, гъвкави и устойчиви“.

6 Глобалният дневен ред на градовете и регионите
Работната група формулира и основните проблеми, принципи и приоритети на Дневния ред на градовете и регионите в рамките на глобалното развитие 2015+: Продължаващо увеличаване на градското население и значението на градовете като центрове на развитието. В заключителния доклад на Работната група ясно се заявява, че „градовете са мястото където борбата за устойчиво развитие ще бъде спечелена или загубена!“; прегледа на изпълнението на Целите на хилядолетието изисква по-активното участие на гражданското общество; глобалният Дневен ред на местно и регионално ниво ще изисква прилагането на принципа „отгоре-надолу“ (“bottom-up” approach); основните принципи в прилагането на световния Дневен ред ще бъдат децентрализация, субсидиарност и добро управление; прехвърлянето на отговорни на по-ниските нива на управление трябва да бъде ресурсно осигурено и местните власти да бъдат признати и включени в прилагането на Целите на хилядолетието на местно ниво; засилване на финансовата децентрализация с цел осигуряване на по-силен местен ресурс; цялостен (холистичен) подход в прилагането на политиките на местно ниво, включване на всички възможни партньори, прозрачност и отчетност; крепя създаването на Increasing need to cover the elderly people by different services, both in scope and regions; Upgrading the existing services;

7 Глобалният дневен ред на градовете и регионите Какво предстои?
Програмата за развитие Дневен ред и Целите на ООН за устойчиво развитие бяха приети на Срещата на върха на ООН през септември 2015 г. в Ню Йорк; През октомври 2016 г. в Кито, столицата на Еквадор, ще се проведе следващото голямо събитие в рамките на програмата за градско развитие на ООН Habitat III, както Втората световна асамблея на регионалните и местни власти;


Изтегли ppt "Глобалният Дневен ред на градовете и регионите"

Сходни презентации


Реклама от Google