Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

140 години от освобождението на България

Сходни презентации


Презентация по темата: "140 години от освобождението на България"— Препис на презентация:

1 140 години от освобождението на България

2 Съдържание: Край 3. Априлско въстание 4.Руско-турската война
1.Падане под турско робство 2.Положението на България след падането под турско робство 3. Априлско въстание 4.Руско-турската война 5.Санстефански мирен договор 6.Берлински мирен договор Съдържание: Край

3 Територия на България е разделена от цар Иван Александър (1331– 1371) на две половини: Търновско и Видинско царство. Видинското царство управлява синът му Иван Срацимир, а Търновското – другият му син Иван Шишман. Двамата братя не пожелават да обединят своите усилия и водят напълно самостоятелна политика. Раздробяването на България на части оказва влияние върху нейната икономика и най-вече върху военната й мощ. През този период армията намалява твърде много.

4 На 17 юли 1393 г. пада столицата на Втората българска държава, а през 1396 г. е покорена и държавата на Срацимир, с което България попада под властта на турците. Причината за падането ни под робство е, че българите и България не е била единна. Това са най-важните години за България, защото те предопределят съдбата на народа ни за 5 века.

5 Наложена е нова и чужда на населението обществено- икономическа система от отношения.
Разрушени са градове, села, културни паметници, масово избиване и унищожаване на българи. Унищожени са държавните институции на България.

6 Преустановени са или са сведени до минимум стопанските и културни контакти на българите с останалия европейски свят. Лишени са от собствена държава и църква. Хиляди българи са продадени в робство, други търсят убежище в недостъпни райони, трети търсят убежище в Сърбия, Унгария, Трансилвания, Влашко, Молдова, Русия.

7 „кръвния данък“ онези младежи, които нямали интелектуалните качества за дворцови слуги или физическата сила за войници, били продавани като роби на крупните феодални владетели.

8 Най-голямото българско въстание през епохата на Възраждането, организирано от. Гюргевския революционен комитет. На 20 април г. 5 революционни окръга: I - Търновски, II - Сливенски, III - Врачански, IV - Пловдивски (Панагюрски), V Софийски,но той не функционира. 

9 В района на въстанието са изпратени башибозушки и редовни войски
В района на въстанието са изпратени башибозушки и редовни войски. Голяма част от въстаниците са заловени и избити. Априлското въстание продължава около един месец. През май и юни въстаническото движение е потушено навсякъде в България. Но въпреки всичко то има огромно политическо значение за българския народ. Сбъднали се пророческите думи на Бенковски: Моята цел е постигната вече! В сърцето но тиранина аз отворих такава люта рана, която никога няма да оздравее. Знамето за въстанието е ушито от Райна Попгеоргиева

10 Руско-турската война (1877 – 1878) между Руската империя и Османската империя е десета в поредицата от Руско- турски войни. Поводът за войната е Въстанието в Босна и Херцеговина (1875) Априлското въстание в България ( 1876) и Сръбско-турската война (1876). Участници са  Османската империя  срещу  Русия, Румъния, Сърбия и Черна гора.

11 Войната е наречена от българския народ Освободителна война, тъй като довежда до освобождаването му от Османската империя и създаването на Третата българска държава. Самарското знаме

12 Това е договор между Русия и Турция, подписан на 19. 02. 1878 г
Това е договор между Русия и Турция, подписан на г. в Сан Стефано, близо до Цариград, с който се слага край на Руско-турската война Подписване на Санстефанския мирен договор от граф Игнатиев

13 Съгласно договора границата на България

14 На 13 юли 1878 г. (1 юли по стар стил) в Берлин е подписан прословутият Берлински договор, който завинаги променя облика на България и околните страни. Подписване на Берлинския мирен договор

15 Територията на юг от Стара планина до Родопите се обособяват в автономна провинция под името Източна Румелия. Териториите между река Дунав и Стара планина образуват Княжество България.

16 Изготвила: Виктория Карамитева VII a клас Благодаря за вниманието!


Изтегли ppt "140 години от освобождението на България"

Сходни презентации


Реклама от Google