Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Сходни презентации


Презентация по темата: "СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"— Препис на презентация:

1 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Ivan Georgiev Bulgarian Center for Not-for-Profit Law

2 Какво е социално предприятие?
Понятие: Широк смисъл; Тесен смисъл; Форми на социално предприятие; Дейности, извършвани от социалното предприятие;

3 Социално предприятие - НПО
Правна рамка на НПО; Законова възможност за стопанска дейност на НПО: Свързаност с основната дейност; Допълнителност; Регламентация; Използване на приходите; Забрана за разпределяне на печалба ;

4 Други форми на социално предприятие
Предпоставки за обособяване; Видове: Търговско дружество; Кооперация; Предимства и недостатъци на избраната форма;

5 Данъчен режим Предпоставки за данъчни облекчения според специализираното законодателство; Данъчни облекчения съгласно: Закона за корпоративното подоходно облагане; Закона за данък върху добавената стойност ; Други данъчни облекчения.

6 Контакти: БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО (БЦНП) BULGARIAN CENTER FOR NOT-FOR-PROFIT LAW (BCNL) Иван Георгиев


Изтегли ppt "СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

Сходни презентации


Реклама от Google