Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

Презентацията се зарежда. Моля, изчакайте

ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сходни презентации


Презентация по темата: "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"— Препис на презентация:

1 ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Урок № 3 начало план на урока ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ за ОСМИ клас 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения 8.клас Филм слайд 1

2 Откриването на Новия свят
Раздел: Началото на Новото време (XVI- XVII в.) Урок № 3 Откриването на Новия свят начало план на урока 1 2 3 1. Причините 2. Откривателите 3. Завладяването 4. Резултатите запомни изобра- жения изобра- жения Речник: Велики географски открития, конкистадори, каравела, “Колумбов обмен”, Триъгълна търговия. Филм слайд 2

3 1. Причините A. Светът преди Великите географски открития
В географските представи на хората от края на XV в. Европа и басеинът на Средиземно море представляват старият познат свят. Отвъд него се крият нови, неизследвани пространства, които изку- шават въображението на смелите мореплаватели и изследователи. Настъпва епохата на Великите географски открития. Урок № 3 начало Една от най-ранните запазени ръкописни карти–от 1502 г. (карта на Кантино), която съдържа информацията, получена при пътешествията на Христофор Колумб до Централна Америка .... план на урока 1 Б. Икономически, религиозни и социални причини На първо място са, ценните азиатски стоки - коприна, порцелан, черен пипер, канела- достигат трудно до пазарите на Западна Евро- па превозвани с кервани по стария “Път на коприната”до Констан- тинопол и оттам до италианските средиземноморски пристанища. След завоеванията на османците търговията с Изтока почти спира. Европейците мечтаят да стигнат до ценните метали на Азия (злато). Разпространението на християнската вяра е друга важна причина. Социалните причини се коренят най-вече в появата на излишно население, обеднели дребни благородници и обезземлени селяни, които са готови да се насочат към богатствата на Изтока. 2 3 запомни изобра- жения В. Предпоставки за откритията Развитието на мореплаването и най-вече новия вид кораб - каравела. За разлика от галерите движещи се с весла, каравелите са леки, маневрени, с малък екипаж и удобни за далечни плавания. Подобряват се инструментите за корабоплаване. Арабски и еврей- ски картографи, работят в Португалия и изготвят по-точни карти. Португалските капитани вече знаят, че земята е кълбо, и би могло да се обиколи. изобра- жения Филм слайд 3

4 2. Откривателите A. Началото на Великите географски открития
Началото поставя италианецът на испанска служба Христофор Колумб. Убеден, че ако се плава на запад може да се достигне Азия, той се впуска смело в просторите на Атлантическия океан. Тръгва от Испания на 3авг. 1492г. и на 12 октомври 1492 г. каравелите “Ниня”, “Пинта” и “Санта Мария” достигат до единот Карибските острови. Колумб погрешно смята, че е достигнал до островите около Китай, описани от Марко Поло. Урок № 3 Христофор Колумб начало план на урока 1 В периода между 1492 и 1504 Христофор Колумб предприема четири изследовател-ски експедиции по указ на испанския крал 2 3 Б. Второто пътешествие на Колумб през 1493 г. Второто пътешествие на Колумб през 1493 г. включва над 1200 души – свещеници, обеднели благородници, занаятчии и селяни. Експедицията има за задача да създаде колония – база за бъдещо завладяване на новите територии. В. Америко Веспучи, Вашку да Гама и Фернандо Магелан Става ясно, че Колумб е достигнал не Азия, а непознат континент и е открил еди нов свят. Новите земи са наречени Америка на името на изследователя Америко Веспучи. През 1498 г. Вашку да Гама открива морски път, до Индия като заобикаля Африка. Друг мореплавател - Фернандо Магелан, открива западен път за Азия, като заобикаля Южна Америка. запомни Вашку да Гама Фернандо Магелан изобра- жения изобра- жения Филм Америко Веспучи слайд 4

5 3. Завладяването A. Испанските конкистадори
Тласкани от жаждата за злато испанските конкистадори проникват все по-дълбоко в неизследваните части на огромния континент. Ернан Кортес завладява Ацтекската империя в Мексико. Франсиско Писаро прониква в Южна Америка, разрушава импери- ята на инките в днешно Перу (1524 – 1528) и изпраща в Испания огромно количество злато. В завлядените земи испанците създават две големи колонии (вице- кралства): Нова Испания (днешно Мексико) и Перу. Урок № 3 начало план на урока 1 Ернан Кортес Франсиско Писаро 2 3 Б. Колонизацията на холандци и англичани Холандците и англичаните се включват по-късно, но в края на XVI в. започват да наваксват. След като холанците завладяват колонията Батавия на остров Ява (дн. Индонезия) през 1597 г. те отнемат островите на подправките от ръцете на португалците. През 1607 г. в Северна Америка е основана английската колония Вирджиния. Към началото на XVII в. вече е създадена световна мрежа от европейски колонии. запомни изобра- жения изобра- жения Филм Kарта на света .. Герхард Меркатор (фламански картограф). слайд 5

6 4. Резултатите A. Oт испанските завоевания Б. От “Колумбовия обмен”
Испанските завоевания са забележителни по мащаби. В края на XVI в. в Новия свят има 200 нови града с над колонисти. Те владеят над 5 млн. индианци и около чернокожи роби, докарани от Африка за работа в земеделието. Заселниците пренасят в Европа непознати растителни култури – царевицата, картофите, доматите, фасула, тютюна и др. Урок № 3 начало план на урока 1 Б. От “Колумбовия обмен” Колумбовата обмяна е термин използван за означение на пренасянето на голям брой и различни видове растения и животни, технологии и културни постижения, както и етнически групи (вклю- чително принудително преселение от Африка в Америка на роби с триъгълната търговия) от Стария свят към Новия, и обратното, след 1492 г. Европейците докарват в Новия свят конете, а в замяна получавят две храни с огромно значение за изхранването на населението си – картофите и царевицата. Картофите стават основна храна в Северна Европа, Ирландия, Германия, Полша, Русия. Два пъти годишно от Новия свят към Испания отплават флотилии със злато и сребро за бездънната хазна на испанските владетели.. 2 3 В. Последиците от ВГО ВГО изцяло и завинаги проме- нят живота на европейците. Атлантическият океан вече не е преграда, а мост, който свър- зва континентите в един свето- вен икономически механизъм. Настъпва времето на новите силни монархии и на новата капиталистическа икономика. запомни изобра- жения изобра- жения Филм слайд 6

7 Помислете, обяснете, обсъдете
1. Обяснете икономическите, социалните и свързаните с религията причини за Великите географски открития. 2. Проучете техническите нововъведения, които ги правят възможни. 3. Обобщете и систематизирайте даните за откритията птез в., в таблица като включите: дата, откривател и страната му на произход, откритие. 4. Обсъдете непосредствените резултати от откритията за европейците и за местното население. 5. Обобщете последиците от ВГО за Стария континент. 6. Нучете повече за откриването на Америка (например от романа на Самюел Морисън “Колумб мореплавателят” и други литературни произзведения и филми). Урок № 3 начало план на урока 1 2 3 запомни изобра- жения изобра- жения Филм . слайд 7

8 1 2 3 Слайд 8 Урок № 3 начало план на урока изобра- жения изобра-
запомни изобра- жения изобра- жения Филм Слайд 8


Изтегли ppt "ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ"

Сходни презентации


Реклама от Google